آموزش تئوری "آشنایی با بهمن و عوامل ریزش آن" در جلسه عمومی 12 آذر

/Content/files/435472fe183248e4bd35e716aceb1e0c/e0b257e4ac63402e8f7a91132e44177a.jpeg

به اطلاع همنوردان و کوهنوردان گرامی می رساند آموزش تئوری" آشنایی با بهمن و عوامل ریزش آن" توسط آقای مجید درودگر مدرس رسمی دوره های بهمن شناسی فدراسیون کوهنوردی در مورخ سه شنبه 12 آذر در جلسه عمومی باشگاه ارایه می گردد. لذا از کلیه کوهنوردان و به ویژه اعضای جدید باشگاه تقاضا می گردد در این دوره حضور بهم رسانند. با آموزشهای لازم اشتباهات در کوهنوردی را بکاهیم با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران