افراد مجاز شرکت در برنامه های عادی

/Content/files/eb15b7a2668544038734e9b742c96e61/a5f62833d78449a99fe281a17e5ccb93.jpeg

به اطلاع می رساند که بعد از انجام سومین برنامه تقویم اعضای جدید در فصل پاییز و مبنی بر نظرات مربیان برنامه ها، اعضای زیر از این تاریخ مجاز به شرکت در برنامه های اعضای عادی می باشند. حمید آقا رسولی امیر خسروجردی رخساره رمضانی ضمن تبریک به این دوستان امید است حضوری خوب در برنامه های اعضای عادی داشته باشند در ضمن ادامه شرکت در برنامه های اعضای جدید این فصل بلامانع می باشد با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران