ثبت نام چهارمین برنامه تقویم ورزشی اعضای جدید/فصل پاییز

/Content/files/eb15b7a2668544038734e9b742c96e61/2a5b23f6c56b4f77b7fc0a855fa21e3f.jpeg

چهارمین برنامه فصل پاییز تقویم ورزشی اعضای جدید به " کوه دوشاخ" با موضوع خطرات کوهستان در روز جمعه 19 مهر ماه برگزار می گردد. کلیه اعضای جدید موظف به شرکت در این برنامه می باشد. سرپرست: نوید هنرکار09122993633 مربی: رضاگلریز از اعضای جدید تقاضا می شود نسبت به ثبت نام برنامه در روز سه شنبه و در جلسه عمومی به آقای نوید هنرکار مراجعه فرمایند. شایان ذکر است که تقویم اعضای جدید در زمستان اجرا نمی گردد و کسانی که در این دوره شرکت ننموده و مجوز برنامه های عادی را کسب ننمایند تا بهار سال بعد مجاز به شرکت در برنامه های باشگاه نمی باشند. با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران