فصل سرما و توصیه های کوهنوردی

/Content/files/eb15b7a2668544038734e9b742c96e61/0765bba21c6d45e285fe81b488f0afab.jpeg

با ورود مهر ماه و فصل پاییز آب و هوا رو به خنکی،سرما و برودت خواهد رفت. برای کوهنوردی هر فصلی شرایط خود را دارد ولی این شرایط در فصل سرما سخت گیرانه تر خواهد بود. چرا که روز ها کوتاه، هوا سرد، کوله ها سنگین و دسترسی ها مشکل می شود. در عین اینکه بهمن و سرما زدگی نیز همواره در محیط سرد و پر برف کوهستان وجود دارد که لازم است در کوهنوردی و کوهستان موارد زیر را در نظر داشته باشیم: 1- قانون ساعت 14: در راس ساعت 14 هر کجا بودیم برگردیم به سمت پایین و محل های کمپ. فرقی ندارد که نزدیک قله و یا بدان دور باشم ، باید برگردیم. 2- هنر تعویض لباس: در هر سفر کوهنوردی پوشاک لازم را به همراه داشته باشیم و بهینه استفاده کنیم. بی شک حفظ دمای بدن بهتر و راحت تر از گرم کردن دوباره بدن می باشد. 3- تنها به کوه نرویم: این اصل همیشه پابرجاست اما در شرایط سرما سخت گیرانه تر است. 4- بهمن:بدون شناخت کافی در مورد بهمن و مسیر های بهمنی وارد محیط برفی کوهستان نشویم. 5- استفاده از مسیر های مشخص: سعی کنیم از مسیر های شناخته شده استفاده نماییم. "انسان مغرور" تنها ترکیبی است که کوهستان حذف موصوف را به تحمل صفت ترجیح می دهد. "دلخان دارسی" با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران