برنامه سوم فصل پاییز اعضای جدید

/Content/files/eb15b7a2668544038734e9b742c96e61/950706c926f746faacd7a96fd5aa4c60.jpeg

سومین برنامه فصل پاییز تقویم ورزشی اعضای جدید به " کوه دارآباد" با موضوع محیط زیست کوهستان در روز جمعه 12 مهر ماه برگزار می گردد. کلیه اعضای جدید موظف به شرکت در این برنامه می باشد. سرپرست: کورش حسن زاده09122208029 مربی: حسین صفری از اعضای جدید تقاضا می شود نسبت به ثبت نام برنامه در روز سه شنبه و در جلسه عمومی به آقای حسن زاده مراجعه قرمایند. شایان ذکر است که تقویم اعضای جدید در زمستان اجرا نمی گردد و کسانی که در این دوره شرکت ننموده و مجوز برنامه های عادی را کسب ننمایند تا بهار سال بعد مجاز به شرکت در برنامه های باشگاه نمی باشند. با سپاس کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران