برنامه روز جمعه 5 مهر اعضای جدید

/Content/files/eb15b7a2668544038734e9b742c96e61/d4bf1f387b0c41a0b188fb14fa039675.jpeg

زمان حرکت برنامه دوم فصل پاییز اعضای جدید به بند یخچال روز جمعه ساعت 6:30 از میدان دربند(مجسمه) میباشد، جهت شرکت در برنامه با سرپرست برنامه آقای مسعود محمدی 09125483916 تماس حاصل نمایند. عزیزانی که طناب انفرادی و کارابین پیچ دارند به همراه خود بیاورند.