پایان دوره هم هوایی قیچی ساز

«عظيم قيچي ساز» روز جمعه ۲۹ شهریور طي تماسي خبر داد: "پس از حادثه بهمن، ۲ روز بارش برف باعث شد در کمپ اصلي ماندگار شوم ... اما امروز صبح با آسماني صاف و هوايي نسبتاً سرد روبرو شدم ... قصد دارم ظهر به طرف کمپ ۱ (۶۴۰۰ متر) بروم و شب را آنجا مانده سپس در صورت مساعد بودن شرايط فردا به سمت کمپ ۲ (۷۱۰۰ متر) حرکت کنم ... اميدوارم بتوانم دوره هم هوايي را در اين مرحله به پايان برسانم." وبسایت عظیم