باشگاه کوهنوردی تهران در 6 ماهه دوم سال اقدام به عضوگیری نمی نماید

/Content/files/e5064840a36c4e66adc634efe83346de/510219f3449b4efba7075363dab0fa77.jpeg

باشگاه کوهنوردی تهران به علت توجه به مباحث آموزشی،برنامه ریزی و ارتقاء سطح اعضای خود در 6 ماهه دوم سال(از اول مهر تا آخر اسفند) اقدام به عضوگیری نمی نماید و از علاقمندان درخواست می نماییم از ابتدای شش ماهه اول هر سال نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند. با سپاس هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی تهران