بررسی نحوه انتخاب و اعزام‌ یخ‌نوردان ایرانی

بنا بر گزارش دبیر فدراسیون، جلسه‌ای با حضور تنی چند مسئولین فدراسیون و کارگروه‌های مرتبط، به منظور بررسی نحوه انتخاب و اعزام‌ یخ‌نوردان ایرانی به رقابت‌های مختلف بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر گردید، ساز و کار مشخصی در خصوص انتخاب، اعزام و حضور یخ‌نوردان کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی تصویب و اجرایی شود که متعاقباً اعلام خواهد شد. اعضای حاضر در جلسه عبارت بودند از: سید مرتضی موسوی، منصوره گرجی، هادی صابری، مهدی داورپور و شهنام جباری.