عظیم قیچی ساز در کمپ اصلی چینی ها مستقر شد

به گزارش وب سایت شخصی عظیم قیچی ساز، این کوهنورد توانمند تبریزی که هم اکنون بر روی قله چوآیو (ششمین قله مرتفع جهان) در تلاش برای صعود آن است، صبح امروز به همراه ديگر نفرات تيم روستا "تينگري" را ترک کرده و پس از 3 ساعت به محلي معروف به "کمپ اصلي چيني ها" (Chinese Base Camp) - انتهاي مسير ماشين رو - به ارتفاع 4900 متر رسيده است. "قيچي ساز" گفته است براي 2 تا 3 روز آينده در اين محل خواهد ماند.