دریافت حکم مربیگری درجه 3 دوچرخه سواری توسط اعضاء باشگاه

/Content/files/e5064840a36c4e66adc634efe83346de/fbdf9092b0d148f78c55f3bb34a36897.jpeg

همنوردان عزیزمان آقایان حمیدرضا شاپوری، مجید ناظری، محسن ناظری، فرزاد حدادی، فرهاد شریف، مصطفی جهانگیری، قاسم سلطان تویه و امیر عبداللهی موفق به دریافت حکم مربیگری درجه 3 دوچرخه سواری گردیده اند. با آرزوی موفقیت روز افزون برای این دوستان