قانون ساعت 14

/Content/files/19666c7a5c4749cba8306a140c2b136a/5bae77b0ffee4f8c964767fc64d12168.jpeg

نمی‌دانم آیا تا به حال نام قانون ساعت ۱۴ به گوشتان خورده است یا نه؟! این‌هم جزو قوانین نانوشته کوه و کوه‌نوردی است و مانند بسیاری از قوانین مشابه عمل کردن یا نکردن به آن وابسته به خود کوه‌نورد است. گرچه در بیشتر مواقع نادیده گرفتن این قوانین مشکلی به همراه ندارد، اما به طور کل رعایتش می تواند بسیاری از دردسرهای پیش رو را منتفی نماید. بر اساس قانون ساعت ۱۴ کوه‌نوردان ملزم هستند از هرجای مسیر که قرار دارند، حتی نزدیکترین فاصله تا قله به سمت کمپ آخر خود بازگردند. این قانون فصل و ماه نمی شناسد، ارتفاع قله چندان در تغییر آن موثر نیست و برای کم تجربه و با تجربه یکسان است. گرچه صعودهای بلند عمومن از چارچوب تفکرات منطقی به دورند و میل و علاقه دستیابی به قله موجب می گردد افراد تا سرحد توان رو به بالا حرکت کنند، اما این نادیده گرفتن زمان معمولن عواقب تلخی به همراه دارد! بدیهی است برای مقابله با این نقصان مهمترین اصل آغاز صعود در نیمه های شب است. زمانی‌که سرما در اوج خود قرار دارد، اما کوه‌نوردان بدلیل استراحت در کمپ انرژی لازم برای مقابله با آن را دارا می باشند و تنها کافی است عزم اولیه را برای خروج از کمپ داشته باشند. بدین صورت در ساعات آغازین طلوع آفتاب که به طور معمول هوای مناسب و کم ابر ارتفاعات را در بر دارد می‌توانند خود را به قله برسانند. بدیهی‌ست در صورت هرگونه مشکل اعم از دشواری مسیر، طولانی بودن راه و پرتعداد بودن نفرات، تیم قادر خواهد بود پیش از ظهر خود را به قله رسانده راه بازگشت را در پیش گیرد. توصیه- به قانون ساعت ۱۴ احترام بگذارید تا همواره صعودی ایمن را در پیش داشته باشید. --------------------------- پی‌نوشت: - نمونه های بسیاری از بی توجهی به ساعت بازگشت یا ساعت ۱۴ در کوه‌نوردی دنیا مشاهده شده، از آن جمله می توان به فاجعه سال ۱۹۹۶ در اورست اشاره نمود که میل صعود قله موجب شد به رغم گذر از حد تعیین شده برای گروه که همان ساعت ۱۴بود کوه‌نوردان همچنان به سمت قله حرکت نمایند. پرواضح است در بازگشت به کمپ ۴، خستگی، توفان، باد شدید و سرما و همچنین تاریکی هوا موجب گردید ۸تن از جمله اسکات فیشر سرپرست تیم مونتین مدنس (تیمی که بوکرایف راهنمایش بود) کشته شوند! - بهار ۹۱دوستان‌مان در ماناسلو بدلیل تاریکی هوا و بی توجهی به ساعت بازگشت دچار مشکل شدند و متاسفانه دوست خوب‌مان زنده یاد«جعفر ناصری» در بازگشت از قله بدلیل نامشخص بودن راه و بر اثر سقوط جان باخت. کوه قاف