گزارش ترمیم و ایمن سازی کارگاه ها و مسیرهای سنگ نوردی بند یخچال/2

روز پنجشنبه 17/5/92 "کارگروه فنی بند یخچال" با حضور بعضی از اعضا (کامران اندامی – آرتیمس فرشاد یگانه – مهدی کریمخانی) جهت ادامه کار؛ در پروژه سنگ آلبرت مشغول شدند. · تعدادی رول خراب از کلاهک آلبرت، کنده شد و بر روی آخرین رول مسیر طبیعی کلاهک آلبرت؛ یک زنجیر با مایلون قرار گرفت. · بر روی کارگاه اصلی آیینه، یک رول قطر 12 petzl زده شد و در طول مسیر 6 رول نصب گردید. · مسیر چپ آیینه، که سه رول ابتدای آن با مسیر اصلی آیینه؛ یکی است، سه رول بعد از آن زده شد. · در مسیر راست آیینه، 5 رول زده شد و کارگاه زنجیر؛ برای آن نصب گردید. رول اول آن به علت سوختن دو مته و تمام شدن باتری دریل؛ باقی ماند. · رول های استفاده شده در مسیر های آیینه از ماموت و هیلتی بودند. سایت هیئت کوهنوردی