عرض تسلیت به آقای جواد خانمحمدی

/Content/files/19666c7a5c4749cba8306a140c2b136a/472ba8fd7c2945738706aa7f0f2e0fe4.jpeg

انالله و انا الیه راجعون با خبر شدیم که آقای جواد خوان محمدی از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران در غم از دست دادن پدر گرامی خویش به سوگ نشسته اند. باشگاه کوهنوردی تهران این مصیبت وارده را به ایشان تسلیت گفته و از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبرجمیل مسئلت می نماید.