پوزش به علت قطعی سه روزه سایت باشگاه

/Content/files/fd7dc83b59734864b9555d1118a41d15/9a8e31a4e16d4d928e736f9302fa3095.jpeg

به استحضار همنوردان گرامی می رساند که سایت باشگاه کوهنوردی تهران به علت بازدید بالا در طی روزهای اخیر دچار مشکل محدودیت پهنای باند گردیده بود. در این راستا پهنای باند اضافی خریداری شده که دوباره به اتمام رسید لذا تصمیم برآن شد تا پهنای باند نامحدود برای سایت مورد استفاده قرار گرفته و بدین سبب شاهد قطعی سه روزه سایت باشگاه بودیم. در این راستا مدیریت سایت از بابت قطعی پیش آمده از همنوردان گرامی پوزش می طلبد با سپاس