نوار سه رنگ ایرانی بر گردن برودپیک

باشگاه کوهنوردی تهران صعود موفقیت آمیز و سلامت قله برودپیک از مسیر جدید را به جامعه کوهنوردی و بویژه همنوردان گرامی باشگاه آرش تبریک عرض می نماید. با آرزوی بازگشت ایمن و سلامت تیم