در ماه رمضان جلسات عمومی باشگاه برگزار می گردد

/Content/files/cdf9171a4b9542f8bc120ed7a994c2b8/26d696cbdfb546d8a5121eba54a0c5a4.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند که جلسات عمومی باشگاه طبق روال هرماه در ماه مبارک رمضان نیز برقرار می باشد. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران