ایمان خلیلی در مسابقات دومیدانی قهرمانی تهران

/Content/files/cdf9171a4b9542f8bc120ed7a994c2b8/26a54dcdab9b40f5b4b7c5a80b263e2d.jpeg

ایمان خلیلی از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران که مدتهاست در کنار کوهنوردی در زمینه دو نیمه استقامت نیز فعالیت می کند امروز در مسابقات قهرمانی تهران حاضر خواهد شد. وی که در ورزشگاه شهید شیرودی و زیر نظر آقای بادامکی تمرین می نماید در قالب تیم همین ورزشگاه و در ماده 5000 متر از ساعت 18 امروز در ورزشگاه شهید قیانوری به مسابقه خواهد پرداخت. با امید موفقیت ایشان روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران