گزارش برنامه قله کافره

/Content/files/bef6d29fa2a14c6b8ecf5eaabe1838e0/029d75ed9dbd4424ab8533477e506c67.jpeg

گزارش قله كافره اين برنامه در تاريخ 20/2/1392 برگزار شد قله كافره به ارتفاع 3700 متر و در منطقه فشم روستاي گرمابدر واقع شده مدت اجرا برنامه: 1 روزه مبدأ دسترسي به قله: روستاي گرمابدر بعد از كيوسك محيط باني 9 كيلومتر جاده خاكي طي شده به گردنه يونزا رسيده اين برنامه با وسيله نقليه شخصي اجرا شد. زمان رفت و برگشت برنامه 11 ساعت وضعيت جغرافيايي قله: قله كافره در البرز مركزي واقع شده و از جنوب شرقي به دشت لار متصل مي‌شود و قلل زير از روي قله كافره مشاهده مي‌شود. ازجنوب: و پرسون- غرب: پيرزن كلوم و مهرچال- جنوب غرب:آتشكوه- ريزان شمال غربي: كاسونك، خاتون بارگاه، خرسنگ و جانستون وضعيت آب‌هوايي: آفتابي و ابري اطلاعات در رابطه با آب آشاميدني در طول مسير: چشمه در كنار يال كافره پوشش گياهي قابل مشاهده و تشخيص: والك- سيرك- آويشن- كاكوتي و شنگ قرار حركت برنامه در ساعت 6:30 دقيقه گردنه قوچك و حركت به سمت روستاي گرمابدر و رسيدن به گردونه يونزا به ارتفاع 3117 در گردنه يونزا آقايان حامد مخبري و مهدي نوريان با هماهنگي قبلي با سرپرست در منطقه ماندند شروع حركت كوهپيمايي ساعت 7:20 دقيقه به سمت قله كاسونك از مسير پاكوب ساعت 8:30 به زير يال اصلي منتهي به قله كاسونك به ارتفاع 3037 به رسيده و مدت 20 دقيقه صبحانه صرف شد و در ادامه مسير دو راه وجود داشت. صعود قله كاسونك و فرود به سمت قله كافر، 2- تراورس به سمت جنوب شرقي و رسيدن به گردنه زين اسبي شكل و سپس فرود به سمت شمال‌غربي و با مشاوره سرپرست و راهنما مسير گردنه زين اسبي انتخاب شد و حركت نموديم. تراورس مسير با برفكوبي همراه است. در ساعت '10:5 دقيقه به گردنه به ارتفاع 3289 به رسيده و بعد از 15 دقيقه استراحت فرود به سمت شمال‌غربي داشتيم، ساعت 11:20 در انتهاي مسير از گردنه به چشم‌آبي به ارتفاع 3125 و رسيده و مدت 20 دقيقه استراحت كرده و سپس سوار بر يال اصلي قله كافره به سمت جنوب شرق حركت كرده و بعد از 30 دقيقه به ارتفاع 3409 متر رسيده و 5 دقيقه استراحت كرديم. از اينجا به بعد درگيري با سنگ شروع مي‌شود و قلل فرعي را يك به يك تراورس كرده تا به نزديكي قله رسيده و همگي در ساعت 1:25 دقيقه قله را صعود مي‌كنيم. نكته قابل ذكر: ريزشي بودن سنگ‌هاست. بعد از گرفتن چند عكس يادگاري به سمت شمال غربي فرود در ساعت 3 به كنار چشمه رسيده ده دقيقه استراحت كرده و به سمت گردنه صعود مي‌كنيم. ساعت 4:10 دقيقه به گردنه رسيده و 30 دقيقه ناهار صرف مي‌شود. ساعت 4:40 دقيقه تراورس به سمت شمال غربي آغاز شد و به زير يال كاسونك رسيده و سپس فرود به سمت گردنه يونزا. در ساعت 6:20 دقيقه به گردنه يونزا رسيده و برنامه به اتمام مي‌رسد. نفرات شركت‌كننده در برنامه: سعيد پناهي- حامد مخبري- كمال برمكي- رضا برمكي- محمد سيدآقايي- مهدي نوريان- محسن خسروي- خاني سرپرست: سعيد پناهي كمك‌سرپرست: حامد مخبري مسئول فني و GPS: محمد سيدآقايي راهنما: كمال برمكي سرقدم: رضا برمكي عقب‌دار: سعيد پناهي و محمد سيدآقايي مسئول مالي: مهدي نوريان عكاس و گزارش برنامه: محسن خسروي هزينه برنامه: هر نفر 8000 تومان نكاتي كه بايد يادآوري شود داشتن آمادگي جسماني و ذهني بالا به علت صعود و فرودهاي متعدد تقسيم‌بندي انرژي ضروري است. در فصل بهار همانند فصل زمستان پوشاك زمستاني نياز است آنتن‌دهي موبايل به صورت پراكنده در منطقه وجود دارد.