سومین جلسه تقدیر از پیشکسوتان و زحمت کشان باشگاه کوهنوردی تهران برگزار می گردد

/Content/files/fd468365128841c8af3cc20e73bfdda7/3651a75a1a77415089fef32ab24ee800.jpeg

در راستای سنت نیکوی تقدیر از زحمات پیشکسوتان باشگاه کوهنوردی تهران، سومین جلسه تقدیر از این عزیزان در روز سه شنبه مورخه 11 تیرماه در جلسه عمومی باشگاه برگزار خواهد گردید. امید است که سپاسی اندک به پاس خدمات و تلاشهای بیشمار این عزیزان در عمر گذشته باشگاه بجا آوریم. بی شک حضور گرم شما همنوردان گرامی موجبات تقدیری گرم و درخور را فراهم خواهد نمود. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران