موارد مطرح شده در جلسه انتقاد از هیئت مدیره

/Content/files/bef6d29fa2a14c6b8ecf5eaabe1838e0/d3bf03870d1b4b70a72f60b78329a5bd.jpeg

در دومین جلسه از سلسله جلسات انتقاد از هیئت مدیره که در مورخ 4 تیرماه جاری در محل باشگاه و با حضور اکثر همنوردان گرامی برگزار شده موارد زیر مطرح گردیده و هیئت مدیره پاسخگو شدند: آقای رئوفی در مورد اساسنامه و تغییرات آن و نیز کمیته آزمایشی آموزش آقای جوهری در مورد چرایی نامه نگاری برنامه کمجل،تفاوت باشگاه و گروه آقای ناظری در مود تفاوت هزینه دوره های آموزشی برای اعضا و غیر اعضا آقای حسین صالحی در مورد برنامه های شاخص شخصی آقای جهانگیری در مورد حضور به موقع در جلسات عمومی آقای فولادی در مورد حمایت از کمیته ها و تقسیم کار آقای حسن زاده در مورد نحوه گزارش برنامه های و جلوگیری از خودسانسوری آقای عبدالوند راجع به سایت باشگاه و .. و انتقاداتی هم توسط سایر همنوردان در مورد برنامه آموزشی دیواره علم کوه،نحوه چیدمان برنامه های شش ماهه ،جشن 30 سالگی و .. ... امید است با توجه به این انتقادات و پیگیری همنوردان منتقد، در پیشبرد اهداف باشگاههای کوهنوردی تهران گامهای اساسی برداشته شود. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران