عبدالعظیم برهمنی در راه برودپیک

هفته گذشته عبدالعظیم برهمنی برای صعود قله برودپیک راهی پاکستان شد. برهمنی کوهنورد 57 ساله تهرانی است که پیش از این بر قلل 8000 متری ماناسلو و گاشربروم 2 تلاشهایی داشته است. نام این هیمالیانورد در میان کوهنوردان ایرانی زمانی بیشتر شنیده شد که سال 1390 همراه با زنده یاد لیلا اسفندیاری عازم صعود گاشربروم ها شدند. در آن سال برهمنی تا کمپ سوم همراه با لیلا صعود کرد و بعد از آن حادثه تلخ، از ادامه صعود منصرف شد و با جمع آوری چادر و وسایل لیلا به ایران بازگشت. او امسال نیز در نظر دارد پس از صعود برودپیک در صورت مساعد بودن شرایط بر روی قلل گاشربروم تلاش کند. هم اکنون طبق آخرین تماسها برهمنی همراه با رامین شجاعی که از کانادا به پاکستان آمده است به اسکاردو رسیده و با پیوستن به اعضای تیم برودپیک آرش، راهپیمایی خود را به سوی کمپ اصلی برودپیک آغاز کرده اند. با توجه به اینکه تیم آرش بنا دارد بر قسمت انتهایی مسیر جدید که از کمپ سوم مسیر نرمال به بعد می باشد کار کند، احتمالا برهمنی روزهای ابتدایی صعودش، همزمان با تلاشهای تیم آرش خواهد بود و در حمله نهایی، برودپیک را از مسیر نرمال صعود خواهد کرد. عبدالعظیم برهمنی این برنامه را از طریق شرکت اسپیلت البرز انجام خواهد داد. کوهنیوز