«قلی‌پور» و هم‌هوائی در ارتفاعات «نانگاپاربات»

«قلی‌پور» و هم‌هوائی در ارتفاعات «نانگاپاربات» به گزارش رسیده؛ «مهدی قلی پور» در کمپ‌ اصلی «نانگاپاربات» مستقر شده است. این گزارش حاکی‌ست؛ به علت نامساعد بودن هوا از روز استقرار وی (۲۲ خرداد)، وی پس از چند روز استراحت فعالیت خود را جهت هم هوائی آغاز کرده است. کوهنوشت