کوهنوردان باشگاه آرش و ادامه مسیر برودپیک

تیم 5 نفره باشگاه کوه نوردان آرش عازم منطقه قراقورم برای تلاش روی مسیر ایران در برودپیک شد. باشگاه آرش امیدوار است تلاش امسال با «الویت سلامت افراد» به نتیجه نهایی برسد. ساپورت مالی تیم فشار فوق العاده ای به نفرات و باشگاه تحمیل و چون از هیچ طریق نشد که سپرده نقدی دانشجویان مشمول (بعلت نداشتن مجوز شورای برون مرزی) فراهم شود، آقای کیومرث بابازاده به پیشنهاد خود و با صلاحدید آقای رامین شجاعی و موافقت کمیته فنی باشگاه سهم مالی خود را جهت خروج مشمولین به حساب اداره نظام وظیفه واریز و سرپرستی تیم به آقای رامین شجاعی محول گردید. از کلیه کسانی که در اعزام این تیم به باشگاه کوه نوردان آرش کمک کردند تشکر می شود. روابط عمومی باشگاه کوه نوردان آرش