30اریبهشت ماه ۱۳۷۷ سالروز اولین صعود ایرانیان به قله‌ی «اورست»

30اریبهشت ماه ۱۳۷۷ سالروز اولین صعود ایرانیان به قله‌ی «اورست» گرامی باد. روزی که چهار نفر (زنده یاد محمد اوراز، حمید اولنج، جلال چشمه قصابانی و محمد حسن نجاریان) از گروه سیزده نفره‌ی تیم ملی کوه‌نوردی بر فراز "بام دنیا" ایستادند و برچم کشور عزیزمان را به اهتزاز درآوردند.