رضا شهلایی صعود کرد و کاظمی نیز کاری کمتر از صعود نکرد

به گزارش رسیده به نقل از «پروانه کاظمی»:‌ کوه‌نورد کرمانشاهی «رضا شهلایی» در حدود ساعت ۱۵ به وقت محلی ۲۰/۰۵/۲۰۱۳ موفق به صعود قله‌ی ۸۵۸۶ متری «کانچن‌جونگا» شده است. ضمن اینکه «پروانه کاظمی» پس از تلاشی دوباره و در ادامه‌ی پیشروی از ارتفاع ۷۵۰۰ متری به دلیل عارضه التهاب گلو و ریه به کمپ اصلی باز می گردد. به هر دوی این کوه‌نوردان توانمند و خوب کشورمان که به صورت مستقل و در چهارچوب برنامه‌ای شخصی عازم صعود این قله شده بودند؛ به جهت تلاش ارزنده بر روی این قله‌ی سرسخت تبریک می‌گوئیم. بی شک حفظ سلامتی و صعود نکردن به هر قیمت نیز یک موفقیت بزرگ است