تلاش مجدد پروانه کاظمی

پروانه کاظمی هیمالیانورد زن ایرانی که پیش از این خبر برپایی کمپ 4 او بر روی قله کانچن جونگا از طریق پایگاه کوه نیوز مخابره شد در تازه ترین اخبار ارسالی خود که در وب سایت شخصی او بازتاب داده می شود، توانسته تا ارتفاع 7700 متری این قله صعود نماید و به کمپ 4 این قله در ساعت 7 صبح بازگردد. او تصمیم دارد تلاش مجددی از ساعت 20 امشب بر روی این قله انجام دهد. وبسایت پروانه کاظمی