آقای شهنام جباری(عضو افتخاری باشگاه)سرپرست کارگروه کوه‌‌نوردی فدراسیون گردید

سرپرست فدراسیون طی حکمی آقای«شهنام جباری» را به سمت سرپرست کارگروه کوه‌‌نوردی فدراسیون منصوب کرد. متن حکم : نظر به سوابق، تجارب و فعالیت‌های ارزنده جنابعالی در کارگروه کوه‌نوردی، به موجب این حکم از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۲ به مدت شش‌ماه، به سمت سرپرست کارگروه کوه‌نوردی فدراسیون منصوب می‌شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد در کارگروه مذکور و مدنظر قراردادن سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی و ضوابط و مقررات در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید. شایان ذکر است قبل از ایشان آقایان رضا زارعی و امیر حسین جابر انصاری در این کارگروه فعالیت داشتند. باشگاه کوهنوردی تهران برای ایشان موفقیت و سلامتی آرزو می نماید سایت فدراسیون کوهنوردی