عرض تسلیت به "شهروز مختاری" از اعضای فعال باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/43a416ce8489493c8a1126bad3a87931/63ab6caabcab45f8aaaddd961533f528.jpeg

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم آقای شهروز مختاری از اعضای فعال و با اخلاق باشگاه کوهنوردی تهران در غم از دست دادن پدر گرامی خود به سوگ نشسته است . باشگاه کوهنودی تهران فقدان این عزیز از دست رفته را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماید. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران اخبار تکمیلی در مورد مراسم ختم اطلاع رسانی خواهد گردید