اخبار کانچن جونگا

بر طبق اخبار منتشر شده در وب سایت www.peakbutterfly.com، پروانه کاظمی که هم اینک بر روی قله کانچن جونگا در تلاش برای صعود آن است، توانسته تا ارتفاع 6600 متری صعود نماید. این کوهنورد تهرانی به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی موفق به برپایی کمپ سوم خود طبق برنامه ریزی، نشده و از این ارتفاع به کمپ دوم و سپس به کمپ اصلی بازگشته است.