آموزش مبانی “کوله چینی” در کوهنوردی در جلسه عمومی روز سه شنبه هفته جاری

/Content/files/36adc39da94b4f58996bc9211440fc07/65d3b6c88f684a669e2e9b5a28d9304c.jpeg

بی شک کوله پشتی یکی از مهمترین ابزارهای یک کوهنورد محسوب می شود اما شاید مهمتر از آن نحوه چینش و بارگذاری وسایل مورد نیاز در داخل کوله پشتی می باشد که در دسترس بودن،ایستایی و تعادل ،حفاظت از وسایل و شرایط حمل از ویژگیهای مهم کوله چینی اصولی خواهد بود. در جلسه عمومی روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت توسط یکی از مربیان رسمی فدراسیون کوهنوردی به آموزش "کوله چینی" پرداخته خواهد شد. از کلیه اعضا بویژه اعضای جدید باشگاه دعوت می شود در این جلسه حضور داشته باشند. با تشکر روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران