دوچرخه سواری کویر قم زمستان 91

/Content/files/36adc39da94b4f58996bc9211440fc07/6152c5d1e6cf4a2ba4b6a10a8e5da161.jpeg

برنامه دوچرخه سواری کویرقم تاریخ اجراء : 8/10/91 سرپرست : فرزاد حدادی مسئول فنی و گزارش : سعید گودرزی نفرات شرکت کننده : فرزاد حدادی – سعید گودرزی ـ مرتضی جهانگیری ـ محمد دانشمندی ـ قاسم سلطان تویه ـ میثم صدیقی مهدی نوریان ـ محسن لطیفیان ـ روزبه فولادی ـ مصطفی جهانگیری ـ معصومه دادوند ـ پونه کارگر روزجمعه توسط یک دستگاه مینی بوس اویکو که دو ردیف صندلی عقب خود را باز کرده است ، ساعت 5:30 ا زمیدان آزادی با سوارکردن 4 نفرازدوستان برنامه آغاز می شود وساعت 6 هم 3 نفر دیگر را از پل سیدخندان سوارکرده و 2 نفر بزرگراه باقری ودر طول مسیر نیز 3 نفردیگر را ، تا درمحل عوارضی اتوبان تهران – قم 12 نفر تیم تکمیل شود. مسیرمان اتوبان تهران ـ قم ، منطقه علی آباد واقع در 55 کیلومتری قم می باشد . علی آباد درشمال دریاچه حوض سلطان و دریاچه نمک قم واقع شده وارتفاع آن حدود 1100 متر است که برای رسیدن به ابتدای مسیر باید از خروجی علی آباد وارد جاده قدیم تهران ـ قم شده وبه سمت تهران برگردیم تا در سمت غرب جاده ، کاروانسرای علی آباد را ببینیم . شروع حرکت ما از کاروانسرای علی آباد واقع درجاده قدیم تهران ـ قم وجهت حرکتمان غرب به شرق وانتهای مسیر کاروانسرای دیرگچین واقع در جاده کمربندی قم ـ گرمساراست . ساعت 8:15 از مینی بوس پیاده می شویم وصبحانه را دررستوران کنار کاروانسرا می خوریم . ساختمان کاروانسرا وضعیت مناسبی ندارد وکاربرد تعمیرگاه ومحل نگهداری احشام را پیدا کرده است . بعدازآماده کردن دوچرخه ها وگرفتن عکس ساعت 9:15 وارد جاده قلعه سنگی که ماشین روا ست و درشرق جاده واقع شده می شویم . ابتدای صبح هوا سرد بود ولی آفتاب که بالا آمد ازسرمای هوا کاسته شدولی باز به دلیل سرازیری مسیر باز هم سرد بود تا اینکه نیم ساعت بعد با استقبال سگ های گله به قلعه سنگی با قدمت 1000 ساله می رسیم . در محل کاروانسرا خودروی مخصوص فیلم برداری پارک بود که ظاهرا" گروه فیلم برداری روز قبل مشغول ضبط پلان هایی در این محل بوده اند ما هم بعد از بازدید و گرفتن عکس به حرکتمان ادامه می دهیم که به دلیل بارش های اخیرمسیر خیس وگل آلود بود وهمین باعث کندشدن حرکتمان می شد درطول مسیرازمنطقه " حسنلی " عبورکرده که تا منطقه " چشمه شور " به طول 5 کیلومترمسیر سرپایینی بوده وارتفاع 950 متربود و کاملا" مشخص وبدون مشکلی درحالی که درسمت جنوب دریاچه حوض سلطان را می دیدیم. ساعت 10:20 به پادگان نظامی می رسیم که طبق نمایش جی پی اس باید آنرا دور می زدیم و دوباره وارد مسیر می شدیم ولی قدری ازمسیر دور می شویم وبرای اینکه دوباره وارد مسیر شویم مجبوریم وارد جاده نظامی شده که با علامت خطرمرگ مشخص شده بود ودوستان به شوخی می گفتند اینجا مین گذاری شده. به دلیل ارتفاع پایین مسیر و بارش های اخیر مسیر گل آلود ولغزنده بود به حدی که در بعضی جاها باید از دوچرخه پیاده می شدیم ویا اینکه گل ها را ازدوچرخه پاک می کردیم وهمین باعث کند شدن حرکتمان می شود و به دلیل اینکه در مسیر اصلی نبودیم نتوانستیم از کاروانسرای " آسانبر " بازدید کنیم و از دور نظاره گرش بودیم و مسیر مان را ادامه می دهیم تا ساعت 12:30 به ریل راه آهن تهران – قم می رسیم و برای استراحت وتمییزکردن دوچرخه ها توقف می کنیم که در همین موقع قطار مسافربری از راه می رسد وبه خیال اینکه ما می خواهیم سوارشویم ، راننده قطار را متوقف می کند وبعد دوباره حرکت می کند . کنارریل به سمت تهران حرکت می کنیم تا به کمک جی پی اس دوباره وارد مسیر اصلی می شویم . از اینجا مسیر تقریبا" مستقیم وبا کمترین نوسان ارتفاع ادامه پیدا می کندوکمتر گل آلود بود وسرعت حرکتمان هم خوب شد وما هم در افق شرقی کاروانسرای " دیر گچین " وجاده قم ـ گرمسار ودر جهت شمال شرقی قله دماوند را می دیدیم . فقط درانتها دوباره مسیر گل آ لود می شود و پنجه رکاب دوچرخه سرپرست خراب می شود که با همان وضعیت ادامه می دهد که لازم است برای برنامه های بعدی حتما" یدکی همراه تیم باشد تا در مواقع ضروری بتوان از آن ا ستفاده کرد. ما از دور کاروانسرای دیرگچین را می دیدیم ودر مسیر گل آلود در حال رفتن به سمت آن بودیم که سر راه خود به رودخانه " قم رود " می رسیم و به دلیل فرا رسیدن غروب و سرد شدن هوا باید کفش ها را در می آوردیم وازآن عبور می کردیم . تعدادی از دوستان عقب مانده بودند ولی به خاطر قرلر با راننده باید زودتر می رسیدیم تا اینکه ساعت 5:15 اولین نفرات به کاروانسرا می رسند وبعد از صرف غذا وباز کردن دوچرخه ها ی گل آ لود وسوار کردن داخل مینی بوس ساعت 6:15 به سمت ورامین و تهران حرکت می کنیم و ساعت 8 شب به تهران می رسیم . نکات برنامه با توجه به بارنندگی وهوا شناسی وارد منطقه شد با بررسی انجام شده ، برنامه فوق از این مسیر برای اولین بار اجرا شده است مسیر از قبل با استفاده از نرم افزار " گوگل ا رث " طراحی وبا استفاده ازنرم افزار مخصوص تبدیل به فایل با فرمت "جی دی بی" شده وبر روی جی پی اس ریخته شده ومسافت تقریبی 50 کیلومتر محاسبه وتا حد قابل قبولی اجرا شد مسافت طی شده 5/54 کیلومتر و کل زمان برنامه 8 ساعت که 30/5 حرکت و 30/2 توقف محاسبه شده زمان مناسب اجرای این برنامه قبل از بارش واوایل بهار و پاییز می باشد نفرات شرکت کننده تمرین ، استراحت و تغذیه قبل از برنامه حتما" داشته باشند هزینه برنامه نفری 25000 تومان