پیشروی قیچی ساز تا ارتفاع 7400 ماکالو

«عظیم قیچی ساز» عصر روز ۲۷ فروردین ماه با ارسال پیامی اعلام کرد؛ امروز تا منطقه‌ای موسوم به "ماکالولا" به ارتفاع ۷۴۰۰ متری صعود کرده و این سومین شبی است که در کمپ ۲ به سر خواهد برد. وی هم چنین وضعیت هم‌هوائی خود را مناسب عنوان داشته و افزود: فردا به کمپ اصلی بازخواهد گشت و در روزهای آینده تلاش خود را ادامه خواهد داد سایت فدراسیون کوهنوردی