قیچی ساز؛ ثابت‌گذاری مسیر کمپ ۱ و ۲ ماکالو

«عظیم قیچی ساز» عصر روز ۲۵ فرودین ۹۲ در وب سایت شخصی خود گزارش داد: امروز ساعت ۹ صبح کمپ اصلی را ترک کردم و حدود ساعت ۱۴ در هوایی ابری به کمپ ۱ به ارتفاع ۶۶۵۰ متر رسیدم. چادر را برپا کرده ام و مشغول آماده کردن آب، چای و غذا هستم ... ۴ شرپای دیگر که امروز همین مسیر را بالا آمده اند، در چادرشان مشغول استراحت هستند. ما شب را در این کمپ خوابیده و فردا قصد داریم مسیر بین کمپ ۱ و ۲ را ثابت گذاری کنیم. پیش بینی می کنم ثابت گذاری این مسیر ۲ روز به طول بیانجامد.