اولین جلسه عمومی سال جدید

/Content/files/2c3291c8174e470aaab3e539a134e266/922dd431bb8646c0b4f5f434a922b5cf.jpeg

ضمن آرزوی سالی خوش،به اطلاع همنوردان گرامی می رساند اولین جلسه عمومی باشگاه کوهنوردی تهران در سال جدید روز سه شنبه مورخ 20 فروردین ماه در محل باشگاه و راس ساعت 18 تشکیل خواهد شد. ضمنا ترتیب جلسات عمومی امسال نیز بر طبق روند سابق،در روزهای سه شنبه هر هفته و در ساعات 18 الی 20 برگزار خواهد شد. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران