صعود لهستانی ها به دهمین 8هزار متری در زمستان

/Content/files/2c3291c8174e470aaab3e539a134e266/86c19bcb75314c29aba5806c917984ba.jpeg

سرانجام کوهنوردان لهستانی موفق شدند دوازدهمین کوه مرتفع دنیا را نیز در زمستان فتح نمایند و بدین شکل برودپیک دهمین 8000 متریی خواهد بود که در نخستین صعود زمستانی اش نام مردان بزرگ لهستانی به چشم می خورد (9 صعود مستقل و تنها شیشاپانگما مشترک). این تیم که با مربیگری آرتور هایزر خود را به مرز آمادگی رساند را کریستوف ویلیچکی سرپرستی کرد و از تجربیات ماسیژ بربکا برای صعود نهایت بهره را برد. ایشان موفق شدند در ساعت 17.30 تا 18 به وقت محلی بر فراز برودپیک بایستند. ماسیژ بربکا، آدام بیلیکی، آرتور مالک و توماس کوالسکی فاتحان زمستانی برودپیک می باشند. لازم به ذکر است این صعود در راستای پروژه 2010-2015 لهستانیها جهت دستیابی به 8000 متریهای باقی مانده در زمستان می باشد و به صورت مستقیم زیر نظر و پشتیبانی رئیس جمهور و وزارت ورزش لهستانی اجرا می گردد. پی نوشت به رغم صعود مقتدر و صبورانه لهستانیها، آرتور هایزر مدیر پروژه زمستانی 8000 متریهای لهستان معتقد است پیروزی نهایی زمانی است که همه نفرات در صحت و سلامت به کمپ اصلی بازگردند. ما نیز برای سلامتیشان دعا می کنیم. "بی شک جای بزرگی چون جرزی کوکوچکا در این جشن خالی است" کوه قاف و ببینید نخستین فاتحان زمستانی سایر 8000 متری ها را: 1980 اورست- کریستف ویلیچکی و لزک سیچی (لهستان) – با استفاده از کپسول اکسیژن 1984 ماناسلو- ماسیژ بربکا و ریزارد گاژفسکی (لهستان) 1985 دائولاگیری- آندره زوک و جرزی کاکوسکا (لهستان) 1985 چوآیو- ماسیژ بربکا, ماسیژ پاولوسکی, جرزی کاکوسکا, زیگموند هنریخ (لهستان) 1986 کانچن چونگا- کریستف ویلیجکی و جرزی کاکوسکا (لهستان) 1987 آناپورنا- جرزی کاکوسکا و آرتور هاجزر (لهستان) 1988 لوتسه- کریستف ویلیجکی - (لهستان) 2005 شیشاپانگما- پیوتر موروسکی (لهستان)و سیمون مورو (ایتالیا) 2009 ماکالو- سیمون مورو (ایتالیا)و دنیس اوربکو (قزاقستان) 2011 گاشربروم دو- سیمون مورو (ایتالیا)و دنیس اوربکو (قزاقستان), کوری ریچارد (ایالات متحده) 2012 گاشربروم یک- آدام بیلیکی و جانوس کالوپ (لهستان) 2013 برودپیک- ماسیژ بربکا، آدام بیلیکی، آرتور مالک و توماس کوالسکی(لهستان) 8000 متریهای بی صعود کی دو (سه تلاش نا موفق) نانگاپاربات (دوازده تلاش ناموفق)