آخرین وضعیت از صعود به چهار جبهه دماوند

/Content/files/9e925efad49d428597f1689386ffd952/f5fb9f2a2b0d400b8c0613caa3eb4b3f.jpeg

طبق آخرین تماسها، مطلع شدیم که همنوردمان آقای مهران امیری در معیت سعید جاوید(آزاد) امروزموفق به صعود قله از جبهه جنوبی شده و پس از برپایی چادر بر روی کاسه دماوند جهت حمل بقیه بارها به سمت آبشار یخی عزیمت نموده و دوباره به قله صعود نموده است.ایشان قرار است فردا تلاش خود را برروی جبهه شمالی ادامه دهند. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران