خرید بدون نایلون

/Content/files/c4d25893139b441eb0fba8cf23d353c4/a62cfe52fdf64fceb143ed3fed5217e9.jpeg

خرید بدون نایلون همگی جاده هایی را به یاد داریم که زمانی که از شیشه ماشین کنار جاده را می نگریم نایلونهایی را می بینیم که به بوته های کنار جاده گیر کرده است. در رنگها و اندازه های مختلف! به این فکر می افتیم که چرا اینگونه شده و چه کسانی این کار را کرده اند؟ آیا می شود اینگونه نباشد؟ شاید یکی از راههای جلوگیری از این اتفاق، کمتر استفاده کردن از نایلون باشد که همگی ما با اندک دقتی می توانیم این کار را انجام دهیم. موارد زیر را شاید همه ما تجربه کرده ایم. مثلاً: بیسکوییت کوچکی از مغازه ای می خریم و بعد از حساب کردن وجه آن نایلونی برای گذاشتن بیسکوییت از مغازه دار درخواست می نماییم و یا حتی خود مغازه دار بدون درخواست ما این کار را می کند. آیا می توانیم این بیسکوییت کوچک را در جیب خود قرار داده و نایلون را از مغازه دار نگیریم؟! از فروشگاهی لباس می خریم. شلوا و پیراهن. هر کدام را در نایلونی می گذاریم چرا که اغلب فروشگاههای لباس نایلونهای خوبی دارند و ما به این فکر هستیم که بعداً نیز می توان از آنها استفاده کرد. پس برای پیراهن و شلوار نایلونهایی جداگانه طلب می کنیم. آیا می توانیم هردو را در یک نایلون نهاده و نایلون دومی را نگیریم؟! چند نوع میوه می خریم.سیب در یک نایلون،.هویج در یک نایلون،خیار در یک نایلون و .... آخرش هم همه را در سبد یخچال خانه می ریزیم و نایلونها به زباله دان می رود. آیا میشود هویج و خیار را در یک نایلون ریخت و نیلون اضافه را نگرفت؟! یک جلد کتاب می خریم و فروشنده این کتاب را در نایلونی بزرگ که علامتی تبلیغاتی هم روی آن نوشته شده می گذارد. آیا واقعا یک جلد کتاب بدون نایلون قابل حمل نیست. آیا می توانیم نایلون را نگیریم؟ از داروخانه یک بسته قرص سر درد می خریم. تا پول صندوق را بپردازیم فروشنده قرص را در داخل نایلونی نهاده و کاغذی تبلیغاتی نیز داخل آن دیده می شود. آیا یک بسته قرص را می توانیم در جیب خود گذاشته و نایلون نگیریم؟ و بسیاری موارد دیگر که ممکن است به ذهن ما برسد. آیا واقعاً گرفتن نایلون در بسیاری موارد گریز ناپذیر است؟ بالطبع می توانیم در اغلب خرید های خود "نایلون" را از فروشنده نگیریم و این یکی از حداقل کارهایی هست که می شود در قبال محیط زیست خود انجام داد. محیطی که از هرسو به آن هجوم آورده شده و با تمام وجود قصد نابودی آنرا داریم. پس با دقت در خرید های خود،تعداد نایلونهایی را که بر بوته ی گیاهی چسبیده،بر شاخه درختی آویزان شده،بر روی آب رودخانه ای شناور شده و ... را کم نماییم. منبع:انجمن کوهنوردان ایران-سلطانیه