آرزوی سلامتی برای آقای عرب

/Content/files/14399badff3f40e1ae89233f42afdad3/c10299d7d39c44ea9e69bfef80c479d5.jpeg

باخبر شدیم آقای عرب یکی از پیشکسوتان باشگاه کوهنوردی تهران و مربیان زحمت کش کوهنوردی کشور اخیرا بعد از انجام عمل جراحی از بیمارستان مرخص شده اند. هیئت مدیره باشگاه کوهنوردی تهران دیروز برای عیادت به منزل ایشان مراجعه و جویای احوال ایشان بودند. قابل ذکر است حال ایشان خوب و در شرف بهبودی کامل می باشند.