صعود زمستانی دیواره شروین

/Content/files/14399badff3f40e1ae89233f42afdad3/564a8e28d43e485f96c0b73acd86c5f8.jpeg

طبق تماس آقای محمد قاسمی مطلع شدیم که همنوردان علی فتحی،سمیه قاسمی و محمد قاسمی موفق شدند در روز جمعه 15 دی ماه دیواره شروین را از مسیر باشگاه تهران و در فصل زمستان صعود نمایند. این موفقیت را به ایشان و همنوردان باشگاه کوهنوردی تهران تبریک می گوییم. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران