برای صعود زمستانی گاشربروم ۱ هرگز جشنی برگزار نشد

/Content/files/402f20a520ec40c798ea4e242c728378/d8ff8a12e36c46dba6ca67ac7b64c98b.jpeg

آیا می دانید برای صعود زمستانی گاشربروم ۱ هرگز جشنی برگزار نشد!!؟ زمستان گذشته در گاشر بروم 1 دو تیم برای کسب عنوان نخستین صعود زمستانه، در کنار یکدیگر در یک بیس کمپ اما برای دو مسیر متفاوت رقابت و رفاقت می کردند . این کوه در اندوهی تراژیک ، تیم بین المللی اش را در نزدیکی های قله برای همیشه در آغوش خود ماندگار کرد ؛ گرفرید گوشل اتریشی ، سدریک هالن سوئیسی ، و نیسار پاکستانی برای همیشه به زمین مادر پیوستند . با وجود این ، گاشر بروم 1 در حماسه ی خود ، به تیم لهستانی با سر پرستی هاجزر اجازه ی صعود داد و این تیم در آخرین روز های فصل زمستان موفق به صعود قله شد هاجزر ، همنورد کوکوشکای معروف ، پرورش یافته در فضای کمونیستی کشورش ، اما هر گز اجازه نداد برای این صعود تاریخی جشنی گرفته شود . او از سنت های اصیل کوهنوردی به مثابه ی روش زندگی پاسداری کرد و حرمت رقبای بین المللی اش را نگه داشت .