گزارش برنامه‌ی تیم «ترانگو»؛ چهارشنبه ۲۷ دی ماه

/Content/files/6ddcbc399fc647bc8eeff207643d3cf3/610c9f872a4f4c09bfe8377edda8267d.jpeg

گزارش برنامه‌ی تیم «ترانگو»؛ چهارشنبه ۲۷ دی ماه بنا بر اعلام پایگاه‌خبری‌تیم «ترانگو»؛ اعضای این تیم در روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۹۱ از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در محل سالن تامین اجتماعی اقدام به ارائه گزارش صعود خود به برج بی نام «ترانگو» خواهند نمود . آدرس : تهران - خیابان آزادی - خیابان جیحون - سالن تأمین اجتماعی (مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب)[gallery]