• این قسمت:محمدعلی رئوفی

    این قسمت:محمدعلی رئوفی

    این قسمت : محمدعلی رئوفی آقای محمدعلی رئوفی محمد علی رئوفی متولد 1338 در محله نازی آباد و دارای 2 فرزند پسر و بازنشسته صنایع دفاع است. ایشان از سال 1356 کوهنوردی را شروع کرده و همراه برادر خود به کوه می رفت. در سال 1363 عضو ...

  • این قسمت : استاد قربانعلی عرابچی (آقای عرب)

    این قسمت : استاد قربانعلی عرابچی (آقای عرب)

    معرفی پیشکسوتان گروه کوهنوردی تهران این قسمت : استاد قربانعلی عرابچی (آقای عرب) آقای قربانعلی اعرابچی متولد 1329 و 61 سال دارند. ایشان کوهنوردی خود را از سال 1350 از باشگاه کوهنوردی تهرانجوان و زیر نظر آقای بشردوست مربی و ر ...