• گزارش برنامه‌ی تیم «ترانگو»؛ چهارشنبه ۲۷ دی ماه

    گزارش برنامه‌ی تیم «ترانگو»؛ چهارشنبه ۲۷ دی ماه

    گزارش برنامه‌ی تیم «ترانگو»؛ چهارشنبه ۲۷ دی ماه بنا بر اعلام پایگاه‌خبری‌تیم «ترانگو»؛ اعضای این تیم در روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۹۱ از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در محل سالن تامین اجتماعی اقدام به ا ...