• عرض تسلیت به خانم منصوره رجبلو

  عرض تسلیت به خانم منصوره رجبلو

  بازگشت همه به سوی اوست باشگاه کوهنوردی تهران مصیبت وارده را به خانم منصوره رجبلو تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم رحمت مسئلت می نماید روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران

 • عرض تسلیت به آقای حسن دباغی

  عرض تسلیت به آقای حسن دباغی

  بازگشت همه به سوی اوست باشگاه کوهنوردی تهران مصیبت وارده را به آقای حسن دباغی تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان برای بازماندگان صبر و برای آن مرحومه رحمت مسئلت می نماید روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران

 • معرفی پیشکسوتان باشگاه کوهنوردی تهران

  به نام خدا بی شک معرفی پیشکسوتان و زحمت کشان باشگاه کوهنوردی تهران(گروه کوهنوردی تهران سابق) حساسیت هایی دارد که این امر را سخت نموده است.درواقع معرفی جامع و نیز معرفی همه زحمتکشان و پیشکسوتان همان سختی مذکور است. اما سعی خ ...

 • افتخارات باشگاه کوهنوردی تهران

  افتخارات باشگاه کوهنوردی تهران

  افتخارات باشگاه کوهنوردی تهران در یک نگاه .به طور کلی از افتخارات و فعالیت های باشگاه از بدو تاسیس تا کنون در زمینه های فرهنگی،اجتماعی،ورزشی،زیست محیط و ... می توان به موارد زیر اشاره نمود: باشگاه کوهنوردی تهران از ابتدای ت ...

 • جلسه عمومی سه شنبه 5 دیماه

  جلسه عمومی باشگاه تاریخ 5 دیماه 1391 مسئول جلسه:علیرضا زمانی موضوع جلسه: پیش گزارش و ثبت نام برنامه های دوچرخه سواری کویر قم،قله ریزان و گرده آبک به ترتیب توسط آقایان فرزاد حدادی،ابوالفضل زمانی و رضا برمکی- نشست گفتگوی آزاد ...

 • برنامه

  برنامه

  به اطلاع همنوردان گرامی میرساند برنامه صعود زمستانی به قله قاش مستان در تاریخ 19 الی 22 بهمن به عنوان بلندترین قله زاگرس در راستای انجام برنامه شاخص شش ماهه دوم سال 91 در نظر گرفته شده است. یکی از رویکردهای این برنامه آمادگ ...