گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 12 مرداد ماه 1397

گروه در ساعت 6:15 دقیقه به سمت شیردره حرکت کرد که در همان ابتدای مسیر یکی از همنوردان دچار مشکلی شد که ایشان به همراهی دو نفر از هنموردان تصمیم به انصراف از صعود گرفتند. پس از گذر از شیر دره و در مسیر عادی دربند به محل فرود اضطراری هلیکوپتر در نزدیکی مرکز امداد داوودی رسیدیم که در نزدیکی همان محل اقدام به صرف صبحانه کردیم. حدودا 25 دقیقه زمان در نظر گرفته شد که بعد از آن حرکت کردیم. پس از حدود 10 دقیقه حرکت به محل مورد نظر رسیدیم و در ساعت 8:20 دقیقه پس از نصب تجهیزات مربوطه ( هارنس ، کارابین ، ... ) شروع به صعود مسیر نمودیم. لازم به ذکر است در برخی از قسمتهای مسیر که دارای ریسک بیشتری بود جهت حمایت تیم و نفرات از طناب و ایجاد کارگاه در مسیر استفاده شد که همین امر موجب ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در نفرات بود. سرانجام پس از گذر از مسیرهای متنوع، در ساعت 11:30 دقیقه در سلامتی کامل تیم به محل مورد نظر که کمی بالاتر از پناهگاه شیرپلا قرار داشت رسید. پایین تر از پناهگاه شیرپلا در کافه جهت صرف نهار توقف کردیم. پس از حدود 40 دقیقه از مسیر عادی دربند و مسیر سنگی اقدام به بازگشت به پایین نمودیم. در طول بازگشت هنر آواز همنورد عزیز ، علی زمانی ، لذت برنامه را دو چندان کرد . سرانجام ساعت 15 به پایان مسیر در محل شیردره رسیدیم و زمانی حدود یک ساعت را جهت تحلیل برنامه و استراحت اختصاص دادیم .