گزارش برنامه

تاریخ اجرا: ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰
 
شرایط آب و هوایی در روز اجرای برنامه:
دمای هوای صبح کاملا خنک و مطبوع و در طول مسیر هوا آفتابی بوده و با توجه به پیش بینی هوا شناسی از ساعت 13 کم کم هوا ابری شده ولی شرایط کاملا مساعد بود.
وضعیت آنتن‌دهی موبایل:
بر روی خط‌الراس آنتن‌دهی موبایل برای همراه اول و ایرانسل مطلوب بود.
وضعیت آب در منطقه:
در طول مسیر صعود چشمه‌ای قرار ندارد فقط در مسیر فرود به سمت روستای سفیدستان نرسیده به روستا در گوسفند‌سرا یک چشمه با حوضچه مشخص شده که آب قابل برداشت بود.
شرح برنامه:
با توجه به تقویم برنامه تابستان باشگاه کوهنوردی تهران و مطابق برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام گرفته مقرر گردید نفرات شرکت‌کننده در برنامه راس ساعت 4:15 سحرگاه جمعه 11 تیر ماه در گردنه قوچک حضور داشته باشند با توجه به شرایط بیماری کرونا این برنامه توسط ماشین شخصی انجام گرفت تمامی اعضای تیم در ساعت 4:20 در محل مورد قرار حاضر شدن و با 4 دستگاه ماشین به سمت گردنه دیزین  حرکت کردیم تعداد نفرات شرکت‌کننده در این برنامه 13نفر بودند.
با توجه به اینکه مبدا و مقصد در یک نقطه قرار نداشت (محل صعود گردنه دیزین دکل مخابرات _ محل فرود شمشک بالا روستای سفیدستان) یک دستگاه ماشین در ورودی منطقه شمشک بالا در روستای سفیدستان پارک گردید و تیم با 3دستگاه  ماشین به سمت دکل مخابرات گردنه دیزین حرکت کرد.
پس از رسیدن به دکل مخابرات و پارک کردن ماشین‌ها و آماده شدن دوستان  تیم در ساعت 5:50 دقیقه از ارتفاع حدود 3400 گروه حرکت خود را به سمت قله کلون بستک شروع کرده و با یک انسجام تیمی خوب و در یک هوای نسبتا خنک در ساعت 7:45 دقیقه به قله کلون بستک به ارتفاع 4150  رسید.
بر روی قله کلون بستک 20 دقیقه صرف صبحانه وگرفتن عکس شد 2 نفر از دوستان همنورد از ادامه مسیر انصراف دادند به سمت دکل مخابراتی بازگشتند و در ساعت 8:10 تیم به سمت قلل سه گانه سرکچال 1-2-3 حرکت کرد.
با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و صحبت های سرپرست به خاطر امکان وقوع رعد و برق در مسیر مقرر گردید حداکثر تا ساعت 1 تیم به مسیر خود ادامه داده و سپس برای فرود اقدام کند.
در قسمتی از مسیر بعد از قله کلون بستک دو مسیر برای قرار گرفتن روی خط‌الراس و مسیر پاکوب قرار داشت یک مسیر حالت شن اسکی داشت و یک مسیر هم به صورت تیغه‌ای بود که با توجه به صحبت‌های سرپرست و مربی از مسیر شن‌اسکی تیم کمی فرود و تراورس کرده و در مسیر اصلی خط‌الراس و پاکوب قرار گرفت.
(با توجه به اینکه در مسیر تراورسی با وجود احتمال سر خوردن وجود داشت نسبت به مسیر تیغه‌ای روی یال نیز به دلیل خطر پرت شدن ارجحیت قرارگرفت البته در فصل سرما و به دلیل وجود نقاب برفی و یا خطر ریزش بهمن مسیر تیغه‌ای روی یال توصیه می‌شود.)
تیم در ساعت 11:25 دقیقه به قله سرکچال 1 رسید با 10 دقیقه استراحت و گرفتن عکس گروهی به سمت قله سرکچال 2 حرکت کرد در مسیر گروه‌های مختلفی حضور داشتند و مسیر نسبتا شلوغ بود ولی با توجه به آمادگی نفرات در ساعت 11:45 دقیقه به سرکچال 2 رسیدیم و بدون مکث و معطلی به سمت سرکچال 3 حرکت کردیم و در ساعت 12:10 دقیقه با انرژی خوب به سرکچال 3 رسیدیم.
در شمال قله سرکچال 3  قله برج و قله خلنو و دالکولی و خط‌الراس هرزه‌کوه و در دور دست قله آزاد‌کوه کاملا نمایان است. از سمت جنوب غربی قله‌های آبک و سی‌چال و توچال کاملا مشخص هستند از سمت شمال غربی علم‌کوه و از سمت شمال شرقی قله دماوند خود نمایی می‌کنند.
 تیم در ساعت 12:30 دقیقه پس از استراحت کوتاهی وگرفتن عکس بالای قله سرکچال 3 به سمت قله سرکچال 2 حرکت کرده و در ساعت 12:48 مجددا به سرکچال 2 رسیدیم به دلیل شلوغی در مسیر رفت عکس روی قله سرکچال 2 در مسیر برگشت انجام گرفت.
سپس به سمت پناهگاه لجنی حرکت کرده در گردنه لجنی زیر قله سرکچال 2 تیم تا ساعت 1:10 استراحت کوتاهی کرده و مجددا به سمت پناهگاه لجنی حرکت کرده  و در ساعت 14:10 به پناهگاه لجنی رسید (ارتفاع پناهگاه 3200).
مسیر فرود از سرکچال 2 به سمت پناهگاه لجنی قسمتی از مسیر ابتدا سنگی و سپس به صورت شن ‌اسکی شد. در آنجا پس از خوردن ناهار و استراحت در ساعت 15 به سمت روستای سفیدستان حرکت کرده و ساعت 15:45 در گوسفندسرای روستای سفیدستان استراحت کوتاهی کردیم در گوسفندسرا یک چشمه وجود داشت که به صورت حوضچه قرار داشت که آب از لوله خارج می‌شد و برای برداشت آب مناسب بود.
و در نهایت در ساعت 16:40 به محل پارکینگ روستای سفیدستان رسیده و پایان برنامه اعلام گردید و در آن محل یک ماشین بقیه راننده‌ها را به سمت دکل مخابرات و محل پارک بقیه ماشین‌ها همراهی کرده و در نهایت در ساعت 18 تمام اعضای تیم (11نفر) به سمت تهران راهی شدند.