گزارش برنامه

تاریخ اجرا: ۲ مهرماه ۱۴۰۰
قله کرچان با ۳۷۶۰متر ارتفاع  یکی از قله های استان البرز، می باشد. یکی از مسیرهای صعود به این قله روستای سپهسالار است، روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ طبق تقویم باشگاه تهران عزم صعود به قله راکردیم. گروه ساعت ۴ صبح از میدان آزادی به سمت روستای سپهسالار حرکت کرد. ساعت ۵:۱۵ دقیقه به روستا رسیدیم و تیم ظرف یک ربع آماده صعود شد. ساعت ۵:۳۰ گروه به سرپرستی و سرقدمی آقای دباغی از مسیر رودخانه به سمت قله حرکت کرد. نشانه وارد شدن به پاکوب درخت گردوی بزرگیست که به فاصله ۲۰ الی۳۰ متر کف دره و سمت راست پای صخره قرار گرفته، نیم ساعت اول پاکوب با شیب تند شروع شده و یک ساعت بعدی مسیر قابل تشخیص و راحت تر می‌شود. ساعت ۷ به کف دره رسیدیم که به ارتفاع تقریبا ۲۱۷۰متر است. 
زمانی برای صرف صبحانه گذاشتیم و ساعت ۷:۲۰ به کمک ترکی که  از مسیر داشتیم به سمت چشمه و گوسفندسرا حرکت کردیم. ساعت ۹ به چشمه رسیدیم و به تشخیص سرپرست دو تن از همنوردان به دلیل آمادگی جسمانی کمتر به سرپرستی آقای برمکی قرار شد آرام‌تر به سمت قله حرکت کنند و محل قرار همان چشمه ساعت ۱۳ شد.
تیم از چشمه ساعت ۹ رو به بالا حرکت کرد.۲۰۰متر مانده به قله یکی از دوستان تصمیم به برگشت گرفت و به صلاحدید سرپرست و با یکی از همنوردان تواناتر به سمت چشمه حرکت کردند .ساعت ۱۱ به قله رسیدیم و بعد از  چند دقیقه استراحت و گرفتن چند عکس یادگاری مسیر بازگشت را پیش گرفتیم.
ساعت ۱۲:۱۰ به چشمه رسیدیم. پس از صرف ناهار ساعت ۱۳:۱۰ به سمت پایین حرکت کردیم بعد از دو وقفه و استراحت ساعت ۱۶:۱۰ به روستای سپهسالار رسیدیم و برنامه به پایان رسید.