گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 1396/05/06

ارتفاع قله: 3840 متر

اين برنامه جايگزين برنامه کافره شد؛ طي مراجعه آقاي برمکي،سرپرست برنامه، به منطقه مشخص شد به دليل بارندگيهاي اخير قسمتي از جاده گرمابدر به گردنه يونهزا که خاکي ميباشد، نشست کرده است و با توجه طولاني بودن خود برنامه و اضافه شدن 9 کيلومتر پياده روي عملا امکان صعود به به اين قله وجود نداشت.

قله پيرزن کلوم از قلل البرز مرکزي است.
مسیرهای دسترسی: از روستاهاي امامه و گرمابدر مي توان جهت صعود اقدام کرد. جهت دسترسي سريع‌تر به قله، از مسير روستاي گرمابدر، و به منظور داشتن شيب‌ کمتر مي‌توان از روستاي امامه جهت صعود اقدام نمود که مسيري طولاني‌تر نيز هست.

وضعیت آنتندهي تلفن همراه: تقريبا در هيچ قسمتي از مسير آنتن نداشتيم.
وضعیت آب آشاميدني: هيچ چشمه‌اي در مسير وجود ندارد.
سطح برنامه: تا حدودي نيمه سنگين

وضعيت آب و هوا: با توجه به اينکه در سايت هاي هواشناسي، هواي قله پيرزن کلوم ذکر نشده، هواي دو قله
ريزان و خرسنگ که نسبتا به پيرزن کلوم نزديک هستند را ملاک قرار داديم. در بخش زيادي از مسير صعود، مشکل گرمايي زيادي نداشتيم اما زمان برگشت گرماي هوا آزاردهنده بود.

شرح برنامه:

روز جمعه ساعت 4 صبح از میدان امام حسین، خیابان اقبال، حرکت کردیم و ساعت 5:43 دقيقه به روستای گرمابدر رسیده و از ميني‌بوس پياده شديم. در ساعت 5:49 دقيقه حرکت را شروع کرديم که در ابتداي مسير با عبور از رودخانه‌ مسيري کاملا مشخص، صاف و هموار را ادامه داديم. ميزان آب رودخانه به‌ قدري بود که براي عبور با مشکلي مواجه نبوديم. ساعت تقريبا، 6:15 دقيقه توقف کوتاهي جهت اعلام شرح وظايف‌ داشتيم. مسير را در جهت جنوب غربي با گراي 240 درجه ادامه داديم.
نشانه‌هاي ديگر مسير حرکت: همچنان موازي و خلاف جهت رودخانه است.
در طول مسير دو بار از سيل بند‌هاي تعبيه شده در آب، عبور کرديم. در ادامه مسير نوشته "خان‌دره" بر روي سنگ مشاهده مي‌شود. در همين مکان تقريبا 30 دقيقه جهت صرف صبحانه مستقر شديم. مسافت طي شده از ابتداي مسير پيمايش تا اين مکان 3.6 کيلومتر بود. بعد از صرف صبحانه، با گراي 200 درجه در مسيري پاکوب همچنان با شيبي نسبتا ملايم، حرکت کرديم. نهايتا به گوسفندسرا با آغولي کوچک رسيديم. اين محل، پايان مسير پاکوب بوده و در جهت جنوب ادامه مسير داديم. پشت سرمان، طبق بررسي هاي انجام شده مسئولين، مي‌توانستيم از همان ابتدا، مسير دره را تا انتها ادامه داده و سپس يال سمت چپ را جهت رسيدن به خط‌الرأس به سمت بالا طي کنیم. قله شيورکش و دشتي بسيار زيبا که محل عبور رودخانه فصلي است، قرار دارد. بعد از رسيدن به مسير زين‌اسبي و استراحتي کوتاه، در جهت جنوب شرقي حرکت کرديم. در مقابل خود، مسير دست به سنگ مشاهده مي‌شد که بعد از بررسي توسط مسئولين، به عنوان مسيري مناسب انتخاب شد. بعد از عبور از ديواره و استراحتي کوتاه، مسير را ادامه داديم.
تقريبا ساعت 11:30 دقیقه روي قله فرعي مستقر شده و بعد از کمي استراحت به سمت قله اصلي حرکت کرديم.
فاصله تقريبي قله اصلي و فرعي حدوده 10 متر که مسيري صاف و بدون شيب بود. ساعت 12:10 از قله به سمت پايين، حرکت کرديم. بر اساس تصميم سرپرست، مسير فرود، متفاوت از صعود بود. با ادامه دادن پاکوب، به مسير دست به سنگي رسيديم که بعد از بررسي مسير توسط آقاي دانه‌چين نسبت به عبور از آن اقدام کرديم. حدود نيم ساعت به صرف ناهار اختصاص داده شد و سپس به مسير برگشت ادامه داديم. ساعت 16:06 با عبور از عرض رودخانه، به مسير صاف و هموار منتهي به ميني بوس رسيديم.
در طول مسير از لوله‌ آب آشاميدني که از داخل يکي از باغ‌ها به سمت بيرون راه داشت، جهت آشاميدن، استفاده کرديم.
 ساعت 16:22 اتوبوس حرکت کرد. بخش کمي از مسير ترافيک داشتيم و ساعت حدود 18:30 به ميدان امام حسين رسيديم و برنامه پایان یافت.

هزينه برنامه: هر نفر 30 هزار تومان