گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 1397/06/16

موقعیت جغرافیایی

استان البرز، شهرستان کرج، منطقه ارنگه، مجاورت روستای سیجان و سرزیارت. خط‎الراس شاه دژ در انتهای غربی البرز مرکزی است. خط الراس غرب به شرق است و بلندترین نقطه ی آن قله ی شاه نشین یا شاه دژ شرقی در انتهای شرقی خط الراس قرار گرفته است. خط الراس شاه‎دژ از شمال به سد امیر کبیر، از جنوب مشرف به دره ارنگه و روستاهای سیجان، سرزیارت و خور، از شرق منتهی به دره سنگان واقع در استان تهران و از غرب به جاده کرج چالوس مشرف است. بر روی قله شاه‎دژ آثار و بقایای قلعه ای تاریخی دیده می‎شود، که وجه تسمیه نامگذاری قله نیز به همین علت است. در گزارش ها قدمت این آثار به دوره ی ایلخانی، اسماعیلیه و سلجوقی نسبت داده شده و به نظرمی‌رسد اطلاعات دقیقی درباره آن در دسترس نیست. از بقایای این آثار برمی‎آید که بارها مورد غارت سودجویان برای پیدا کردن گنج قرار گرفته اند. خط‌الراس شاه‎دژ کمترین تغییر ارتفاع را در طول مسیر خود دارد. ارتفاع قله ی شاهدژ 3050 و ارتفاع قله شاهنشین 3070 متر است.

شرح برنامه:

گروه طبق برنامه ریزی قبلی ساعت 4:45 از میدان امام حسین و ساعت 5 صبح از میدان آزادی به سمت جاده چالوس حرکت کرد. دو نفر بین راه به گروه ملحق شدند. در ادامه ی مسیر به دلیل ترافیک سنگین و به تصمیم سرپرست به  سمت آتشگاه تغییر مسیر داده شد. پس از رسیدن به کرج مسیر را به سمت جاده چالوس ادامه دادیم تا به ورودی خوزنکلا رسیدیم. با ادامه جاده خوزنکلا با حدود 45 دقیقه تاخیر نسبت به زمان پیشبینی شده و در ساعت 7:45 به زمین فوتبال روستای سیجان در انتهای جاده رسیدیم. گروه سیزده نفره بلافاصله بعد از صحبتهای سرپرست و اعلام مسولیت ها آماده ی حرکت شد. پیمایش به سرقدمی آقای حسن دباغی از روی یال و در جهت شمال شروع شد. مسیر در ابتدا با شیب نسبتا تند همراه بود. گروه بعد از یک ساعت و نیم کوهیمایی و پس از عبور از مسیر سنگی وکمی دست به سنگ شدن در مکانی مناسب برای خوردن صبحانه و استراحت توقف کرد. بعد از استراحت 20 دقیقه ای اعضای گروه به تصمیم سرپرست و پس از پوشیدن کلاه کاسک و هارنس، به سه گروه؛ دو گروه چهار نفره و یک گروه پنج نفره تقسیم شدند؛ گروه اول به سرپرستی آقای مهدی فریدافشارحرکت خود را زودتر شروع کرد، گروه دوم به سرپرستی آقای حمید محرری با فاصله‌ی ده دقیقیه‌ای از گروه اول، و گروه سوم به سرپرستی خانم مهسا وهاب نژاد بعد از گروه دوم حرکت خود را به سمت قله شاهدژ شروع کردند. مسیر از اینجا به بعد فنی است. گروه اول پس از عبور از دهلیز و دست به سنگ شدن در ساعت 10:15 به قله ی شاه‎دژ (قله غربی) رسید. روی قله بقایای یک سنگ آسیاب قدیمی دیده می‎شود. قله ی شاه‎دژ از جهت شرق ابتدای خط الراس منتهی به قله ی شاهنشین است و در شمال غرب سد امیرکبیر را در چشم انداز خود دارد. گروه اول پس از استراحت چند دقیق ای و  پس از رسیدن گروه دوم، حرکت خود را از روی خط الراس به سمت قله ی شاهنشین ادامه داد. سه گروه با ترتیب و رعایت فاصله ی قبل، پیمایش خط الراس را شروع کرد. خط الراس شاه‎دژ که در طول خود دارای کمترین تغییر ارتفاع است، کاملا صخره ای است و پیمایش آن مستلزم تجربه ی قبلی افراد در سنگنوردی و توانایی افراد برای حفظ تعادل درمسیر تیغه ای است. در نهایت گروه اول پس از عبور از تیغه های خط الراس در ساعت یک ظهر به قله رسید،  گروه دوم  و سوم به علت زدن کارگاه برای صعود ایمن تر در قسمتهایی از مسیر، با یک ساعت فاصله به قله رسیدند. ساعت 2:15 پس از استراحت چند دقیقه ای و گرفتن عکس دسته جمعی، فرود به سرقدمی آقای دباغی شروع شد. ابتدای مسیر فرود ریزشی بود، بنابراین اعضای گروه با حمایت و رعایت فاصله ی لازم آخرین دست به سنگ برنامه را پشت سر گذاشته و وارد مسیر شن اسکی شدند. توقف  ناهار درکنار رودخانه در پایین دست کوه بود که یک ساعت به طول انجامید. گروه پس از پیمایش چهل و پنج دقیقه ای در ساعت 17:45به انتهای مسیر در ابتدای جاده آسفالت روستای سرزیارت رسید.

هزینه برنامه: 37 هزار تومان